Friday, May 30, 2014

Een nieuwe richting voor de economie

De PvdA stelde de commissie Melkert in om een nieuwe visie op het wereldwijde economische systeem te ontwikkelen. Initiatief kwam van mij via een motie voor het PvdA congres januari 2012. De commissie werd ingesteld. Ik werd gevraagd deel te nemen. De commissie rapporteerde in "De bakens verzetten". Sociaal emotionele ontwikkeling maakt deel uit van het rapport in de slotpagina's. Evenals bedrijven die economische zowel als sociale en duurzaamheidsbelangen dienen, maatschappelijke en medewerkersbelangen dienen. Nu kan het rapport haar weg in de politiek vinden

De bakens verzetten



Monday, December 2, 2013

Eureka: Sociaal ondernemen

DZB organiseerde Eureka, de wedstrijd voor sociaal ondernemen




Sociaal emotionele ontwikkeling in de praktijk

Bij DZB hebben wij sociaal emotionele ontwikkeling geïntroduceerd. Mensen vertellen wat het hen heeft gebracht. Een filmpje van onze eerste stappen:

De teaser van 5 minuten

De docu van 22 minuten



Tuesday, April 10, 2012

Bolkestein: "Geen alternatief voor kapitalisme


In de Volkskrant van 10 april 2012 schrijft Bolkestein: "..niemand is tot nu toe met een sluitend alternatief gekomen voor het liberale kapitalisme dat ons zo veel goeds heeft gebracht." Als dat de beste verdediging van iemand van Bolkesteins statuur is voor een systeem dat ook haar falen kent, is dat goed nieuws. Tegelijk is dit ook een zelfgenoegzame opmerking die beter past in de jaren negentig van de vorige eeuw in de euforie van de val van de muur. De opmerking pleit niet voor Bolkestein, omdat hij niks zegt over de tekortkomingen van het liberale kapitalisme of zoekt naar verbeteringen. Rechts in deze blog, in hoofdstuk 8 van Jai en Eno, zoeken zíj beiden naar dat alternatieve systeem door de actoren in het economische systeem zich anders te laten gedragen. Stel je voor: bedrijven die anders handelen dan alleen door geld gedreven.

Gelukkig zegt Bolkestein ook nog wel:"geen markt zonder regels".

Sunday, June 19, 2011

Volkskrant: "Verzekeraars zijn gestopt hun klanten centraal te stellen en gaan voor maximale winst"

De Volkskrant schrijft op 17 juni 2011: "Verzekeraars zijn gestopt hun klanten centraal te stellen en gaan voor maximale winst. Dat blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) , de toezichthouders van de verzekeraars." Dit is de vertaling van de Volkskrant van de resultaten van het onderzoek, maar bij lezing van het onderzoek zelf komt men tot eigenlijk dezelfde conclusie zij het dat de AFM het anders verwoordt.

Deze praktijk van Verzekeraars is een voorbeeld uit vele dat ons als het ware dwingt om het model van de commerciële onderneming als bouwsteen van de economie nog eens nader te bezien. En dat doen Jai en Eno in het boek in hoofdstuk 8 (zie rechts op deze blog waar het hele hoofdstuk is opgenomen) .

Sunday, March 13, 2011

Foreign Affairs: Why the rich are getting richer



Robert Lieberman in zijn essay review over 'Winner-Takes-All Politics' van Hacker en Pierson, Foreign Affairs januari/februari 2011:

"The share of total income going to the top one percent has increased from roughly eight percent in the 1960s to more than 20 percent today" [in de VS].

Vervolgens: "...stock-options compensation tends to bend incentives toward the short-term maximization of share prices rather than planning for long term growth...Long-term cost of corporate failure is borne not by CEOs that their executive minions, of course, but by rank-and-file employees, who get laid off when companies need to cut cost and whose pension investments are wiped out when companies' stocks sink."

Inkomensverschillen nemen toe, lange termijn belangen van organisaties worden niet gediend en degenen die de risico's dragen zijn niet degenen met de hoogste beloningen. Dit zijn precies de weeffouten in de huidige economische structuur die Jai en Eno verhelpen met wat zij vertellen in hoofdstuk 8 van 'Jai en Eno', 'De veranderende rol van geld. Van kapitalisme naar doelisme'. (Ik zou nu het woord 'doelisme' willen vervangen door 'societisme', maar goed). Naar een organisatiestructuur die lange termijn doelen dient voor alle belanghebbenden en anders beloont.

Wednesday, January 5, 2011

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer




In de Volkskrant van 21 december 2010 vertelt Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman: 'Als je aan de burger vraagt 'waar bent u trots op?' en daarna 'waar maakt u zich zorgen om?', dan zegt hij twee maal: 'de manier waarop we met elkaar omgaan'. Niet de economie of de crisis of de gadgets of de auto'. Dat is dus wat de burger belangrijk vindt..hoe we met elkaar omgaan.

Brenninkmeijer zegt in dit interview ook: 'Mensen worden net zo gelukkig als ze zelf iets hebben als wanneer ze het een ander kunnen geven'.